Crpna stanica Komin 1

Izrada projekta građevinskih radova, te strojarskih i elektro instalacija.

Investitor: Neretvanski sliv i Općinsko poglavarstvo grada Ploče

Vrijednost ugovra: 82 000 kn

Projekti predani investitoru.