O nama

Firma Instaling je u stvarni gospodarski život ušla u petom mjesecu 1997. godine. Firma je potpuno u privatnom vlasništvu. Zaposleni u firmi Instaling su stručnjaci sa prosječno 20 godina iskustva u projektiranju i izvođenju instalaterskih radova kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Firma je registrirana za projektiranje i izvođenje investicijskih radova. Firma je specijalizirana za instalacije, a kadrovski i iskustveno osposobljena je za sljedeće djelatnosti:

 • Izrada projektne dokumentacije za sve vrste instalacija u objektima visokogradnje i niskogradnje
 • Izvođenje i organizacija izvođenja svih vrsta instalacija
 • Konzalting i nadzor u području instalacija

Instalacije koje firma Instaling obuhvaća u svom djelovanju su:

 • Termoinstalacije
  Instalacije centralnog grijanja, kotlovnice, sustavi ventilacije, sustavi klimatizacije, industrijske hladnjače i sl.
 • Instalacije jake struje
 • Instalacije slabe struje
  Telefonija, TV instalacije, videonadzor, razglas, vatrodojava, protuprovala, sustavi centralnog nadzora, kompjuterske veze i sl.
 • Hidroinstalacije
  Razvod potrošne i tehnološke vode, kanalizacija i odvod oborinskih voda
 • Sustavi za pročišćavanje otpadnih voda

Svojom prednošću firma smatra upravo činjenicu da može objediniti izvođenje svih instalacija na objektu, čime uvelike pojednostavljuje probleme koordinacije u izvođenju, te na sebe preuzima rješavanje svih problema oko usklađivanja različitih instalacija, kako u fazi projektiranja tako i u fazama pripreme, izvođenja i puštanja u probni rad.

Stručnjaci firme Instaling su ljudi koji su veći dio svog radnog vijeka proveli u firmi “Termofriz” iz Splita i kao takvi su u ulozi projektanata i rukovoditelja sudjelovali u izgradnji brojnih značajnih objekata koje firma Instaling s pravom može istaknuti kao osobne reference (odnosi se na reference iz razdoblja prije 1997. godine).