Punionica Coca Cola, Zagreb

Punionica-Coca-Cola-ZagrebProizvodna hala 12 000 m2 sa upravnom zgradom od 6 000 m2. Firma Instaling isprojektirala je sve instalacije.
Vrijednost projekta: 187 000 DEM.

Ugovoreno izvođenje vanjske i unutarnje tehnološke, fekalne i oborinske kanalizacije.
Vrijednost ugovora: 520 000 DEM

Radovi izvedeni i predani investitoru u lipnju 2000.

Investitor: Coca Cola Beverages, Hrvatska