Vojni kompleks sa aerodromom u Sebhi, Libija

Projektiranje i izvođenje instalacija klimatizacije, hidroinstalacija i elektromotornog pogona.

Investitor: Smelt, Ljubljana

Instalacije vrijedne 4 100 000 USD.

Vrijeme izvođenja: 1983. – 1985.